26. mars 2018

Våre tenester

Betongarbeid

Betongarbeid

Dvergsdal Bygg har god kompetanse til å utfør alle typar av betongarbeid, og har moderne og effektive forskalingssystem som sikrar god kvalitet og kostnadseffektiv utføring.

Vi har lang og god erfaring frå grunnarbeid til større og mindre bygg, og dessutan store oppdrag inn mot bygging av nye og gamle anlegg innan energi- og vasskraft, samt prosjekt innan veg og samferdsel.

Vi har den naudsynte godkjenning for dei fleste betongoppdrag.

 

Trearbeid

Trearbeid

Dvergsdal Bygg utfører ulike oppdrag innan trearbeid/snikkararbeid. Her er det alt innan nybygg, renovering og delentreprise på større bygg.

Vår arkitekt kan utarbeide teikningsforslag og er hjelpsam med naudsynte søknadsprosessar til det offentlege.

Vi har naudsynte godkjenning for alle fagområda innan trearbeid/snikkararbeid.